Etapa I - Studiu privind caracterizarea geomecanică a cărbunelui şi rocilor din structurile litologice ale Văii Jiului şi Olteniei

Activitatea/atributii parteneri

1.1 Descrierea stratelor de cărbune şi a rocilor din punct de vedere a compoziţiei mineralogice şi petrografice, a tipului şi ponderii lor de participare

P1 - descrierea din punct de vedere mineralogic şi petrografic a stratelor de cărbune (lignit), în speţă a stratelor cu importanţă economică şi a rocilor înconjurătoare aferente structurii litologice a bazinului Olteniei - zona perimetrului minier Motru

P2 - descrierea din punct de vedere al compoziţiei mineralogice şi petrografice a stratelor de cărbune, în speţă a stratelor de huilă 3, 5, 13 şi 15 considerate ca fiind cu cea mai mare importanţă economică, inclusiv a rocilor înconjurătoare pentru structura litologică a bazinului carbonifer Valea Jiului

CO - coordonarea activităţii, diseminarea informaţiilor şi centralizarea datelor referitoare la descrierea stratelor de cărbune şi a rocilor din punct de vedere al compoziţiei mineralogice şi petrografice pentru cele două bazine miniere analizate

1.2. Analiza cantitativă şi geotectonică din punct de vedere a compoziţiei, structurii şi texturii, stratificaţiei, clivajului, fisuraţiei, anizotropiei şi heterotropiei, ca şi al discontinuităţi masivului de rocă

P1 - analiza calitativă şi cantitativă a stratelor de cărbune şi a rocilor înconjurătoare pentru condiţiile structurii litologice a Olteniei, respectiv structura bazinului Motru

P2 - analiza calitativă şi cantitativă a stratelor de cărbune şi a rocilor aferente zăcământului de huilă din Valea Jiului

CO - coordonarea activităţii, diseminarea informaţiilor şi centralizarea datelor referitoare la analiza calitativă şi cantitativă a stratelor de cărbune şi a rocilor înconjurătoare în cazul celor două bazine miniere studiate

1.3 Analiza proprietăţilor fizico-mecanice, elastice şi reologice ale cărbunelui şi rocilor, cu prognozarea influenţei asupra proceselor de săpare şi susţinere e excavaţiilor subterane

P1 - analiza caracteristicilor fizico-chimice, mecanice şi elastice ale cărbunelui şi rocilor în cazul zăcământului de lignit al Olteniei (bazinul Motru)

P2 - analiza caracteristicilor fizico-chimice, mecanice, elastice şi reologice ale cărbunelui şi rocilor sedimentare întâlnite în zona Valea Jiului, care prezintă grad mare de alterare şi transformare-deformare în timp.

CO - coordonarea activităţii, diseminarea informaţiilor şi centralizarea datelor referitoare la caracterizarea cărbunelui şi rocilor din punct de vedere al caracteristicilor fizico-chimice, mecanice, elastice şi reologice în cazul celor două bazine miniere studiate

1.4 Evaluarea stabilităţii excavaţiilor subterane şi precizarea condiţiilor de lucru a susţinerilor în corelare cu particularităţile geomecanice a cărbunelui şi rocilor

P1 - elaborarea şi implementarea modelelor analitice de calcul a deformării rocilor şi de evaluare a stabilităţii excavaţiilor miniere subterane în cazul condiţiilor geomecanice întâlnite în subteranul perimetrului minier Motru

P2 - elaborarea şi implementarea modelelor analitice de calcul a deformării rocilor şi de evaluare a stabilităţii excavaţiilor miniere subterane în cazul condiţiilor geomecanice specifice întâlnite in bazinul minier Valea Jiului

CO - coordonarea activităţii şi efectuare analiză de selecţie şi fundamentare de modele analitice pentru calculul deformării rocilor şi prognozarea stabilităţii lucrărilor miniere subterane, adaptabile la condiţiile complexe şi diversificate de zăcământ întâlnite în cazul bazinelor miniere analizate. Întocmirea şi fundamentara bazei de date cu referire la datele şi informaţiile de natură geomecanică necesare calculului de evaluare a stabilităţii excavaţiilor miniere subterane

Etapa II - Studiu şi proiect tehnologic privind analiza construcţiei şi funcţionării actualului tip de susţinere. Soluţii de îmbunătăţire a sistemului de susţinere metalică. Documentaţie de execuţie a susţinerii modulare din armături metalice în asociere cu procedeul de consolidare a rocilor prin ancorare

Activitatea/atributii parteneri

2.1 Evoluţia profilelor laminate utilizate în construcţia susţinerii metalice

P1 - analiza evoluţiei laminatelor pentru execuţia elementelor metalice de susţineri folosite la minele din bazinul Olteniei, din punct de vedere a formei, respectiv geometriei secţiunii transversale, a modului lor de îmbinare, mărimea caracteristicilor statice şi de rezistenţă, precum şi a modului de suprapunere la nivel de îmbinare şi a greutăţii pe metru liniar

P2 - Analiza evoluţiei laminatelor pentru execuţia elementelor metalice de susţineri folosite la minele din bazinul Valea Jiului, din punct de vedere a formei, respectiv geometriei secţiunii transversale, a modului lor de îmbinare, mărimea caracteristicilor statice şi de rezistenţă, precum şi a modului de suprapunere la nivel de îmbinare şi a greutăţii pe metru liniar.

CO - coordonarea activităţii şi efectuarea selectării şi centralizării datelor referitoare la evoluţia şi descrierea diferitelor tipuri de profile laminate folosite la construcţia susţinerilor metalice aplicate în condiţiile specifice celor două bazine miniere, comparativ cu cele mai performante profile laminate utilizate pe plan mondial.

2.2 Construcţia bridelor pentru îmbinarea elementelor metalice de susţinere

P1 - analiza formei constructive şi a dimensiunilor de gabarit a elementelor de îmbinare (bride) folosite la cuplarea elementelor metalice de susţineri folosite în condiţiile de subteran ale Olteniei.

P2 - analiza diferitelor modele de bride folosite în condiţiile de subteran ale Vaii Jiului. Analiza curbelor de culisare a elementelor metalice de susţineri obţinute la incercări de laborator în cazul diferitelor modele clasice de bride folosite pentru îmbinare.

CO - coordonarea activităţii şi efectuarea selectării şi centralizării datelor referitoare la analiza şi descrierea diferitelor modele de bride utilizate în condiţiile celor două bazine miniere. Studiul influenţei mărimii momentelor de strângere asupra obţinerii curselor de culisare a elementelor de susţinere pentru diferite tipuri de laminate şi bride.

2.3 Elemente auxiliare în construcţia susţinerii metalice

P1 - analiza elementelor auxiliare din componenţa susţinerii asupra modului de preluare a solicitărilor, respectiv a tropanelor din lemn rotund amplasate în vatra galeriilor, a strângătorilor metalici şi celor din lemn, ca şi influenţa plasei metalice din sârmă sau a jumătăţilor din lemn rotund folosite pentru bandajarea lucrărilor miniere executate în condiţiile minelor din bazinul Olteniei.

P2 - analiza elementelor auxiliare din componenţa susţinerii asupra modului de preluare a solicitărilor, respectiv a tropanelor din lemn rotund amplasate în vatra galeriilor, a strângătorilor metalici şi celor din lemn, ca şi influenţa plasei metalice din sârmă sau a jumătăţilor din lemn rotund folosite pentru bandajarea lucrărilor miniere executate în condiţiile minelor din Valea Jiului

CO - coordonarea activităţii şi efectuarea selectării şi centralizării datelor referitoare la analiza şi descrierea diferitelor modele de bride utilizate în condiţiile celor două bazine miniere. Studiul influenţei mărimii momentelor de strângere asupra obţinerii curselor de culisare a elementelor de susţinere pentru diferite tipuri de laminate şi bride.

2.4 Influenţa geometriei profilelor laminate asupra siguranţei susţinerii; evaluarea solicitărilor care se manifestă în îmbinările elastice de susţinere

P1 - analiza și evaluarea prin calcul a influenței geometriei secțiunii transversale a profilelor laminate de uz curent aplicate în condițiile de zăcământ ale minelor de lignit din Oltenia asupra siguranței susținerii comparativ cu cele mai performante profile utilizate pe plan mondial, în funcție de fenomenul actual de decalibrare a profilelor care se manifestă la îmbinări, cu întrepătrundera profilelor laminate unul în celălalt, prin comprimarea profilului superior, adică grinda și despicarea celui inferior, respectiv stâlpul.

P2 - analiza și evaluarea influenței geometriei secțiunii transversale a profilelor laminate de uz curent aplicate în condițiile de zăcământ ale minelor de huilă din Valea Jiului, în funcție de fenomenul actual de decalibrare a acestora.

CO - coordonarea activităţii şi prelucrarea datelor, cu interpretarea rezultatelor referitoare la analiza şi evaluarea influenței geometriei secțiunii transversale a profilelor laminate pentru condiţiile celor două bazine miniere. Completarea studiului influenței geometriei secțiunii laminatelor asupra funcţionării/culisării susţinerii în baza teoriei siguranței adaptată la maleabilitatea susținerii.

2.5 Analiza calităţii oţelurilor utilizate pentru uzinarea profilelor laminate (analiza comparativă dintre oţelurile folosite în ţară cu cele din străinătate); studiul factorilor de influenţă asupra calităţii oţelurilor pentru profilele laminate

P1 - analiza compoziției chimice a oțelului utilizat pentru uzinarea profilelor laminate de uz curent folosite la minele din bazinul Olteniei și studiul influenței aplicării tratamentelor termice asupra structurii și modului de repartizare și omogenizare a grăunților cristalini.

P2 - analiza compoziției chimice a oțelului utilizat pentru uzinarea profilelor laminate de uz curent folosite la minele din Valea Jiului. Studiul influnței elementelor de aliere din compoziția chimică și al aplicării tratamentelor termice asupra structurii și modului de repartizare și omogenizare a grăunților cristalini.

CO - coordonarea activităţii şi prelucrarea datelor, cu interpretarea rezultatelor referitoare la analiza compoziției chimice a oțelurilor utilizate pentru uzinarea profilelor laminate de uz curent folosite la minele din bazinele carbonifere ale Olteniei și Văii Jiului. Extinderea analizei și evaluării influenței compoziției chimice asupra calității oțelurilor utilizate în țară și străinătate pentru execuția profilelor laminate, cu precizarea rolului elementelor de aliere în ameliorarea structurii, în speţă a Al, V, Ni, Ti, inluenţa mărimii şi a modului de distribuţie a granulaţiei, prin gradul de participare a grăunţilor cristalini în structura ferito-perlitică a oţelului de execuţie, cantitatea şi modul de repartiţie a incluziunilor nemetalice, tratamentele termice etc

2.6 Analiza calităţii fasonării (debitării şi curbării) elementelor metalice de susţinere; Evaluarea stării de tensiune remanentă care se înregistrează în procesul de curbare la rece a elementelor de susţinere

P1 - analiza calităţii debitării prin sudură oxiacetilenică şi curbării la rece a profilelor laminate de uz curent folosite la minele din bazinul Olteniei, cu studiul de evaluare prin calcul analitic și/sau numeric a stării de tensiune remanentă care se înregistrează în procesul de curbare la rece a elementelor de susținere.

P2 - analiza calităţii debitării prin sudură oxiacetilenică şi curbării la rece a profilelor laminate de uz curent folosite la minele din bazinul Văii Jiului, cu studiul de evaluare prin calcul analitic și/sau numeric a stării de tensiune remanentă care se înregistrează în procesul de curbare la rece a elementelor de susținere.

CO - coordonarea activităţii, prelucrarea datelor și interpretarea rezultatelor referitoare la analiza fasonării elementelor metalice de susținere în condițiile utilizării instalațiilor de curbare prevăzute cu role din dotarea celor două bazine miniere de cărbune analizate. Extinderea analizei cu referiri asupra experienței din domeniu înregistrată în țări cu minerit dezvoltat

2.7 Soluţii de îmbunătăţiri constructive şi funcţionale ale sistemului actual de susţinere metalică

P1 - propunerea unei noi construcții de susținere metalică pentru condițiile de zăcământ ale bazinului Olteniei, bazată pe readaptarea formei și creșterea rezistenței/portanței pe zone ale conturului în care manifestarea vectorului de presiune minieră se preconizează ca avand intensitatea maximă.

P2 - propunerea unei noi construcții de susținere metalică pentru condițiile de zăcământ ale bazinului Valea Jiului, bazată pe readaptarea formei și creșterea rezistenței/portanței pe zone ale conturului în care manifestarea vectorului de presiune minieră se preconizează ca avand intensitatea maximă.

CO - coordonarea activităţii, prelucrarea datelor și interpretarea rezultatelor referitoare la analiza pentru introducerea unui nou tip de susținere metalică. Extinderea cercetărilor pentru proiectarea unei noi forme a susținerii metalice, bazată pe introducerea tipului de profil circular și/sau cuplarea elementului metalic de vatră pentru preluarea solicitărilor date de acțiunea procesului presiunii de reazem sau al umflării rocilor sedimentare sub influența umidității.

2.8 Propuneri a noi concepte de profile laminate şi bride de îmbinare pentru susţinere

P1 - propunere a unei noi construcții de susținere metalică pentru condițiile de zăcământ ale bazinului Olteniei, bazată pe înlocuirea actualului profil laminat cu un nou tip, ca și înlocuirea actualului tip de bridă pentru îmbinarea elementelor, care să asigure contactul integral și permanent dintre profile pe întreaga cursă de culisare a susținerii.

P2 - propunere a unei noi construcții de susținere metalică pentru condițiile de zăcământ ale bazinului Valea Jiului, bazată pe înlocuirea actualului profil laminat cu alte noi tipuri, ca și înlocuirea actualului tip de bridă pentru îmbinarea elementelor, care să asigure contactul integral și permanent dintre profile pe întreaga cursă de culisare a susținerii.

CO - coordonarea activităţii, prelucrarea datelor și interpretarea rezultatelor referitoare la analiza pentru înlocuirea și introducerea a noi tipuri de profile laminate pentru execuția susținerii, cu posibilitatea executării lor din țară sau achiziţionate din import, caracterizate cu greutăţi pe metru liniar şi caracteristici de rezistenţă similare cu cele de uz curent, dar cu forma secţiunii transversale îmbunătăţită, în contextul îmbinării profilelor şi la nivelul gulerului, prin intermediul scobiturilor practicate acestui scop. Corelat cu construcţia noilor tipuri de laminate, cercetările vor fi extinse asupra introducerii unor noi bride pentru îmbinarea elementelor, mai performante şi mai sigure, caracterizate cu ambele coliere plate, care vor imprima sistemului de susţinere capacităţi portante superioare, cu realizarea de culisări mult mai uniforme şi mult mai controlate la nivel de îmbinare.

2.9 Fundamentarea oportunităţii aplicării susţinerii ancorate la execuţia excavaţiilor miniere subterane

P1 - analiza particularităților procesului de consolidare a rocilor prin intermediul ancorelor și stabilirea rolului acestora în asigurarea portanței rocilor, cu preluarea presiunii miniere din diferite puncte asimetrice de pe conturul excavațiilor subterane. Identificarea avantajelor tehnico-economice a susținerii ancorate pentru conditii specifice de aplicare ale minelor de lignit din Oltenia comparativ cu alte tipuri clasice de susțineri.

P2 - analiza particularităților procesului de consolidare a rocilor prin intermediul ancorelor și stabilirea rolului acestora în asigurarea portanței rocilor, cu preluarea presiunii miniere din diferite puncte asimetrice de pe conturul excavațiilor subterane. Identificarea avantajelor tehnico-economice a a diferitelor tipuri de susțineri ancorate pentru conditii specifice de aplicare ale minelor de huilă din Valea Jiului. Analiza comparativă cu alte tipuri clasice de susțineri.

CO - coordonarea activităţii, prelucrarea datelor și interpretarea rezultatelor referitoare la analiza particularității susținerii ancorate în contribuția ei la consolidarea și asigurarea portanței însăși a rocilor.

2.10 Procedee şi echipamente de montare a susţinerii ancorate, adaptate la condiţiile de execuţie a excavaţiilor subterane

P1 - prezentarea și descrierea diverselor procedee de ancorare și tipuri de echipamente pentru montarea/implantarea tijelor în masivul de rocă. Propuneri de procedee pentru consolidarea rocilor adaptabile la condițiile de execuție a excavațiilor subterane din cadrul bazinului minier al Olteniei.

P2 - prezentarea și descrierea diverselor procedee de ancorare și tipuri de echipamente pentru montarea/implantarea tijelor în masivul de rocă. Propuneri de procedee pentru consolidarea rocilor adaptabile la condițiile de execuție a excavațiilor subterane din cadrul bazinului minier Valea Jiului.

CO - coordonarea activităţii, prelucrarea datelor și interpretarea rezultatelor referitoare la analiza pentru introducerea procedeelor și a echipamentelor de montare adaptabile condițiilor specifice de zăcământ întâlnite în cadrul celor două bazine miniere. Extinderea cercetărilor asupra identificării procedeelor de ancorare care prevăd fixarea tijelor prin fricţiune (autostrăngere), de tip Split Set şi Swellex, recomandate ca fiind mult mai economice și mai sigure decât procedeele clasice obișnuite.

2.11 Prezentarea şi descrierea construcţiei de susţinere metalică în varianta utilizării noilor tipuri de profile laminate şi bride pentru execuţia şi îmbinarea elementelor și a asocierii cu susținerea ancorată

P1 - prezentarea și descrierea construcției modulare de susținere bazată pe asocierea susținerii metalice în construcție nouă îmbunătățită în asociere cu susținerea ancorată adaptabilă condițiilor întâlnite la minele de lignit ale Olteniei.

P2 - prezentarea și descrierea construcției modulare de susținere bazată pe asocierea armăturilor metalice în construcție nouă îmbunătățită în asociere cu susținerea ancorată adaptabilă condițiilor întâlnite la minele din Valea Jiului.

CO - coordonarea activităţii, prelucrarea datelor și interpretarea rezultatelor referitoare la construcția modulară de susținere bazată pe asocierea susținerii metalice în construcție nouă îmbunătățită în asociere cu susținerea ancorată adaptabilă condițiilor întâlnite la minele din cadrul celor două bazine carbonifere studiate. Noua construcție modulară de susținere este analizată în prisma particularităţilor constructive şi a caracteristicilor de lucru în cadrul sistemului dual de interacţiune cu roca, fiind detaliate domeniile utilizării lor în condiţii de eficienţă maximă

2.12 Elaborarea calculului de dimensionare a parametrilor susţinerii modulare din armături metalice şi ancore

P1 - calculul de dimensionare a parametrilor de montare a susţinerii combinate/modulare pentru condiţiile date ale parametrilor constructivi și funcționali ai susţinerilor adoptate şi diferite condiţii de amplasament a excavaţiilor subterane. Calculul se va exemplifica pentru condițiile de zăcământ întâlnite la minele de lignit ale Olteniei, constând din evaluarea presiunii miniere, ca solicitare asupra susţinerii, a distanţei dintre armăturile metalice/câmpul de armare, surplusul de presiune minieră care intervine prin distanţarea armăturilor metalice și intercalarea rândurilor de ancore pentru consolidare, funcţie de care sunt determinaţi parametrii susţinerii ancorate (lungimea tijelor, distanţa dintre rândurile de ancorare şi dintre ancore la nivelul unui rand, densitatea de ancorare).

P2 - calculul de dimensionare a parametrilor de montare a susţinerii combinate/modulare pentru condiţiile date ale parametrilor constructivi și funcționali ai susţinerilor adoptate şi diferite condiţii de amplasament a excavaţiilor subterane. Exemplificarea calculului se va face pentru condițiile de zăcământ întâlnite la minele de huilă ale Văii Jiului, constând din evaluarea presiunii miniere, ca solicitare, în exclusivitate asupra susţinerii metalice ca susținere de bază, a distanţei dintre armăturile metalice/câmpul de armare, surplusul de presiune minieră care intervine prin distanţarea armăturilor metalice și intercalarea rândurilor de ancore pentru consolidare, funcţie de care sunt determinaţi parametrii susţinerii ancorate (lungimea tijelor, distanţa dintre rândurile de ancorare şi dintre ancore la nivelul unui rand, densitatea de ancorare).

CO - coordonarea activităţii, prelucrarea datelor, sintetizarea și fundamentarea calculului analitic de dimensionare a susținerii modulare din armături metalice de susținere în asociere cu susținerea ancorată pentru consolidarea rocilor, adaptat la condițiile minelor de cărbune întâlnite în cadrul celor două bazine miniere.

2.13 Elaborarea monografiilor de susţinere/de armare pentru condiţii concrete de amplasament a excavaţiilor subterane; evaluarea eficienţei economice a variantei de susţineri proiectate

P1 - elaborarea monografiilor de susțineri noi proiectate pentru diverse condiții de amplasament ale excavațiilor subterane, cu redarea grafică a schemei de realizare a susținerii combinate din armături metalice și ancore și prezentarea pe faze de lucru a modului de montare a armăturilor metalice și a amplasării/implantării în găurile de mină a tijelor de ancorare. În baza calculului de dimensionare efectuat, vor fi indicate mărimi ale tuturor parametrilor necesari pentru montarea, execuția și funcționarea susținerii de tip modular, adaptabile condițiilor concrete de zăcământ ale bazinului Olteniei.

P2 - elaborarea monografiilor de susțineri noi proiectate pentru diverse condiții de amplasament ale excavațiilor subterane, cu redarea grafică a schemei de realizare a susținerii combinate din armături metalice și ancore și prezentarea pe faze de lucru a modului de montare a armăturilor metalice și a amplasării/implantării în găurile de mină a tijelor de ancorare. În baza calculului de dimensionare efectuat, vor fi indicate mărimi ale tuturor parametrilor necesari pentru montarea, execuția și funcționarea susținerii de tip modular, adaptabile condițiilor concrete de zăcământ ale bazinului carbonifer Valea Jiului.

CO - coordonarea activităţii, identificarea și fundamentarea monografiilor de armare a noii soluții de susțineri de tip modular, cu aplicabilitate pentru diverse condiții geominiere și tehnologice de execuție a excavațiilor subterane din cadrul zonelor miniere carbonifere ale Olteniei și Valea Jiului. Evaluarea economică a construcției noi de susținere combinată/modulară, proiectată pentru diverse condiții de amplasament a excavațiilor, comparativ cu susţinerea clasică de uz curent.

2.14 Prezentarea obiectivelor şi a modului de efectuare a observaţiilor şi măsurătorilor de convergenţă la nivelul tronsonului cu caracter experimental şi cel etalon de susţinere

P1 - propuneri cu modul de efectuare a monitorizării comportamentului noii variante de susțineri pe durata experimentării „in situ“, comparativ cu soluția clasică de uz curent, privind modul de funcționare sub sarcină a susținerii metalice, a intensității deformării rocilor, evaluarea capacității portante a ancorelor (prin testarea capacității la smulgere a tijelor fixate în găurile de mină), gradul de reducere a secțiunii excavațiilor subterane, ca și convergență a profilului la nivelul tronsoanelor experimentale și etalon, prevăzute a fi montate/executate, în mod adiacent, în condițiile de zăcământ specifice minelor de lignit ale Olteniei.

P2 - propuneri cu modul de efectuare a monitorizării comportamentului noii variante de susțineri pe durata experimentării „in situ“, comparativ cu soluția clasică de uz curent, privind modul de funcționare sub sarcină a susținerii metalice, a intensității deformării rocilor, evaluarea capacității portante a ancorelor (prin testarea capacității la smulgere a tijelor fixate în găurile de mină), gradul de reducere a secțiunii excavațiilor subterane, ca și convergență a profilului la nivelul tronsoanelor experimentale și etalon, prevăzute a fi montate/executate, în mod adiacent, în condițiile de zăcământ specifice minelor de huilă ale Văii Jiului. .

CO - coordonarea activităţii, identificarea și stabilirea modului de efectuare a experimentărilor directe din subteran privind funcționarea sub sarcină a noii variante de susțineri modulare comparativ cu susținerea clasică de uz curent la nivelul tronsoanelor experimentale și etalon care se prevăd a fi executate în condițiile specifice de zăcământ ale zonelor miniere carbonifere din Oltenia și Valea Jiului. Explicitarea modului de interpretare a rezultatelor obținute din experimentări (observații și măsurători), cu redarea modului de construire a diagramelor de convergență și trasarea curbelor de variație dintre deformarea rocilor și culisarea elementelor de susținere. Stabilirea periodicității efectuării de observații și măsurători la nivelul celor două zone miniere și tronsoane de sustineri.

2.15 Cerere brevet de invenţie

P1 - participare la elaborarea cererii comună a brevetului de invenție cu titlul “Tehnologie modulară de susţinere a excavaţiilor subterane bazată pe asocierea cadrelor metalice cu procedeul de consolidare a rocilor prin ancorare”

P2 - participare la elaborarea cererii comună a brevetului de invenție cu titlul “Tehnologie modulară de susţinere a excavaţiilor subterane bazată pe asocierea cadrelor metalice cu procedeul de consolidare a rocilor prin ancorare”

CO - coordonarea activităţii, cu participarea la elaborarea cererii comună a brevetului de invenție cu titlul “Tehnologie modulară de susţinere a excavaţiilor subterane bazată pe asocierea cadrelor metalice cu procedeul de consolidare a rocilor prin ancorare”. Transmiterea și înregistrarea cererii la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM). Urmărirea rezolvării cererii/acțiunii până la obținerea brevetului de invenție