POSDRU 87/1.3/S/64273 - Conferința Geoagiu 19-21 iulie 2013

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 - “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.3. - “Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare”
Titlul proiectului - “Dezvoltarea resurselor umane din învăţământul superior pentru utilizarea sistemului e-Learning”
Cod contract - POSDRU/87/1.3/S/64273

ANUNȚ

În perioada 19-21 iulie 2013 va avea loc CONFERINȚA SCHIMB DE BUNE PRACTICI și Seminarul “Tehnici și instrumente de îmbunătățire a cursurilor în format e-Learning” în Sala de Conferințe a Hotelului Germisara, Geoagiu Băi.

La eveniment sunt așteptați membri ai echipei de implementare a proiectului, membri ai Grupului Țintă, invitați de la Universități și instituții partenere etc.

Vă invităm să participați și vă așteptăm!

PROGRAMUL ORIENTATIV

19 iulie 2013

 • Deschiderea Conferinței. Cuvântul Rectorului Universității din Petroșani - Prof.univ.dr.ing. Aron POANTA
 • Schimb de bune practici privind proiectul POSDRU/87/1.3/S/64273 – Dezvoltarea resurselor umane din invatamantul superior pentru utilizarea sistemului e-Learning – prezintă Manager proiect – Prof.univ.dr.ing.mat. Emil POP - Universitatea din Petroșani
 • Următoarele personalități sunt invitate să ia cuvântul:
 • D-nul conf.univ.dr.ec. Ilie RĂSCOLEAN – Președinte Senatul Universității din Petroșani
 • D-nul prof.univ.dr.ing. Clement FEȘTILĂ – Universitatea Tehnică Cluj Napoca
 • D-nul prof.univ.dr.ing. Gheorghe MANOLEA – Universitatea din Craiova
 • Platforma e-Learning CourseMILL implementată și customizată la UPET – scenarii de utilizare – prezintă Administrator local platformă e-Learning – Șef lucr.dr.ing. Petre VAMVU - Universitatea din Petroșani
 • Soluții tehnice și activități susținute de partenerul 3 - SC Memory SRL. Hunedoara - în cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/64273 – prezintă Aurel PĂTRAȘCU – SC Memory SRL, Hunedoara
 • Exemple de bună practică ale participanților din GT de la Universitatea din Petroșani și Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești – prezintă Coordonator proiect beneficiar – Conf.univ.dr.ing. Monica LEBA - Universitatea din Petroșani

20 iulie 2013

 • Experiența UPG în implementarea sistemului e-Learning – prezintă Daniela ȘCHIOPU – Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
 • Contribuția Partenerului 2 - SC Euro Jobs SRL în cadrul proiectului „Dezvoltarea resurselor umane din învâţământul superior pentru utilizarea sistemului e-Learning” – prezintă Coordonator Partener 2 - Elena JIANU – SC Euro Jobs SRL Petroșani

Seminar “Tehnici și instrumente de îmbunătățire a cursurilor în format e-Learning”

 • Tutoriale privind instrumente de editare text, grafică și animație pentru e-Learning

21 iulie 2013

 • Prezentare exemple de cursuri transpuse în Lectora
 • Discuții privind probleme întâmpinate și propuneri de soluții

Charmain - domnul Prof.univ.dr.ing.mat. Emil POP - Manager proiect

Echipa de management a proiectului