POSDRU 87/1.3/S/64273 - Conferința de finalizare 30 august 2013

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 - “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.3. - “Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare”
Titlul proiectului - “Dezvoltarea resurselor umane din învăţământul superior pentru utilizarea sistemului e-Learning”
Cod contract - POSDRU/87/1.3/S/64273

ANUNȚ

În data de 30 august 2013,
în sala A3 a Universității din Petroșani, va avea loc
Conferința de finalizare a proiectului
POSDRU/87/1.3/S/64273

Dezvoltarea resurselor umane din învăţământul superior pentru utilizarea sistemului e-Learning”

Primirea invitaților
Desfășurarea conferinței: prezentare proiect, obiective, rezultate
Prezintă:

Prof.univ.dr.ing. Poanta Aron, Rectorul Universității din Petroșani

Echipa de management a proiectului:

Prof.univ.dr.ing.mat. Pop Emil, manager proiect
Prof.univ.dr.ing. Rusu-Anghel Nicolae, asistent manager
Conf.univ.dr.ing. Leba Monica, coordonator proiect beneficiar
Conf.univ.dr. Moise Gabriela, coordonator proiect partener 1
Ec. Jianu Elena, coordonator proiect partener 2

Grup țintă:

Prof.univ.dr.ing. Baron Mircea, Decan Facultatea de Științe
Conf.univ.dr.ing. Pătrășcoiu Nicolae, Decan Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică
Conf.univ.dr.ing. Vereș Ioel, Decan Facultatea de Mine

Charmain - doamna Conf.univ.dr.ing. Monica LEBA – Coordonator proiect beneficiar

Echipa de management a proiectului