POSDRU 87/1.3/S/64273 - Alte materiale audio/video

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 - “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.3. - “Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare”
Titlul proiectului - “Dezvoltarea resurselor umane din învăţământul superior pentru utilizarea sistemului e-Learning”
Cod contract - POSDRU/87/1.3/S/64273

Materiale-Publicitare-Diacostampet

Alte materiale video/audio