Universitatea din Petroșani

Informații de interes public

Informații generale

  • Program funcționare: 7:30-15:30
  • Solicitare de informații de interes public
  • Petiții și reclamații
  • Eliberare acte studii

Protecția datelor cu caracter personal

Alegeri

Informații generale alegeri
Lista candidaților pentru funcția de decan
Facultatea de Științe
Facultatea de Mine
Facultatea de IME
Lista candidaților pentru funcția de rector
Senat și consilii facultăți 17 11 2020

Alegeri parțiale Senat


Alegeri partiale Consiliile Facultăților


Senat și consilii facultăți 21 01 2020

Organizare

Contabilitate

Buget

Balanță de venituri și cheltuieli

Bilanțuri contabile

Achiziții publice

Carieră

Posturi didactice pe perioada nedeterminată

I. Posturi didactice scoase la concurs în baza Hotărârii nr. 457 din 4 mai 2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior

În conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare şi a Hotărârii Guvernului de aprobare a Metodologiei cadru pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare din învăţământul superior nr 457/2011 cu modificările şi completarile ulterioare, Universitatea din Petrosani anunţă scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante în sem. I al anului universitar 2020-2021. Anunţul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, nr.782/24.11.2020

Nr. crt. Facultate Departament Poziţia în Statul de funcţii Funcţia didactică CANDIDATI INSCRIŞI DOSAR
1 Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică Departamentul de Inginerie mecanică, Industrială şi Transporturi poziția 20 Șef lucrări BRÎNAŞ ILDIKO - CV LL FV AVIZAT
2 poziția 21 Șef lucrări APOSTU SUSANA ECATERINA - CV LL FV AVIZAT
3 Departamentul Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Energetică poziţia 29 Șef lucrări FÎŢĂ NICOLAE DANIEL - CV LL FV AVIZAT


II. Posturi didactice scoase la concurs în baza Hotărârii nr. 902 din 9 noiembrie 2018 privind aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în cariera didactică, pentru învăţământul superior:

În conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare şi a Hotărârii nr. 902 din 9 noiembrie 2018 privind aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în cariera didactică, pentru învăţământul superior, Universitatea din Petrosani anunţă scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante în sem. I al anului universitar 2020-2021. Procedura de examen va fi declanşată doar după primirea avizului din partea Ministerului Educaţiei și Cercetării.

Nr. crt. Facultate Departament Poziţia în Statul de funcţii Funcţia didactică CANDIDATI INSCRIŞI DOSAR
1. Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică Departamentul Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Energetică poziția 13 Conferențiar universitar RÎUREAN SIMONA - CV LL FV AVIZAT
2. Facultatea de Mine Departamentul Inginerie minieră, topografie şi construcţii poziția 7 Conferențiar universitar MARIAN DACIAN PAUL - CV LL FV AVIZATPROCES VERBAL cu rezultatul evaluării privind îndeplinirea condițiilor specifice de concurs în Proiectul "Îmbunătățirea politicilor publice în învățământul superior și creșterea calității reglementărilor prin actualizarea standardelor de calitate - QAFIN"

PROCES VERBAL cu rezultatul selecției dosarelor de concurs în Proiectul "Îmbunătățirea politicilor publice în învățământul superior și creșterea calității reglementărilor prin actualizarea standardelor de calitate - QAFIN"

ANUNȚ privind selecția a 3 (trei) experți / universitate Rezultat 2, Activitatea 2.5 în cadrul proiectului "Îmbunătățirea politicilor publice în învățământul superior și creșterea calității reglementărilor prin actualizarea standardelor de calitate - QAFIN"

Rapoarte

Am înțeles
Acest website folosește „cookies”. Pentru mai multe informații privind prelucrarea datelor si GDPR,click aici.